Transpordileping

 

1. Lepingu eesmärk

Käesoleva lepinguga määratakse Transpordi tellija ja pakkuja kohustused kauba transportimiseks.

 

2. Lepingu kirjeldus

Transpordi pakkuja osutab Transpordi tellijale transportteenust, mis hõlmab kauba turvalise veo transpordi tellija poolt edastatud asukohast sihtkohani.

 

3. Poolte kohustused

3.1. Transpordi tellija on kohustatud:

3.1.1. garanteerima, et transporditav kaup ei oleks vastuolus seadusega;

3.1.2. tagama, et transporditav kaup oleks pakendatud selliselt, et seda oleks võimalik turvaliselt transportida;

3.1.3. veenduma, et oksjonil esitatud andmed (kaal, pikkus, laius, aadress jne.) oleksid korrektsed;

3.1.4. koheselt peale oksjoni lõppemist tasuma oksjoni lõppsumma ning alustama läbirääkimisi Transpordi pakkujaga;

3.1.5 Peab veenduma, et tegu oleks inimesega kes võitis oksjoni;

 

3.2. Transpordi pakkuja on kohustatud:

3.2.1. oksjoni võites koheselt alustama läbirääkimisi Transpordi tellijaga;

3.2.2. kinni pidama oksjonil välja toodud tähtaegadest kauba veol;

3.2.3. veenduma enne kauba pealelaadimist, et transporditav kaup oleks terve ning sellel ei esineks kahjustusi. Kaubal kahjustuste esinemise korral teavitama koheselt transpordi tellijat ning jäädvustama kaubal esinevad kahjustused pildi või videoklipina;

3.2.4. transportima kauba ilma sellele viga tekitamata algpunktist sihtpunkti;

3.2.5. ainuisikuliselt vastutama kauba eest selle pealelaadimise hetkest kuni maha laadimiseni;